Διαχείριση της Ευαισθησίας

Διαχείριση της Ευαισθησίας

Μακροχρόνια Ανακούφιση

Ταυτόχρονα με την καθημερινή αντιμετωπίση των ευαίσθητων δοντιών, είναι επίσης σημαντικό να σκεφτείτε τη διαχείριση της οδοντικής ευαισθησίας σας μακροπρόθεσμα. 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν σταδιακά να διαχειριστείτε την ευαισθησία.

Μακροχρόνια Ανακούφιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ